ZABUDNUTÝ PRIEMYSEL  |  digital

História Partizánskeho a jeho okolia je úzko spätá s obuvníckym priemyslom, ktorý tu pôvodne vybudoval Tomáš Baťa. Dnes málokto mimo regiónu vie, že napriek tomu, že veľká časť kolosu už zanikla, stále tu pretrváva výroba obuvi. Séria zabudnutý priemysel sa pozerá na ľudí, ktorí pracujú v tomto odvetví, jednotlivé jeho výrobné časti, a chce tak pripomenúť jeho existenciu.

Všetky fotografie © 2018 Lucia Minárová